לוגו אוניברסיטת תל-אביב

אוניברסיטת תל-אביב

הספרייה למדעי החברה, לניהול ולחינוך ע"ש ברנדר מוס
   התחדשנו במערכת חיפוש חדשה - דעת"א  לספרים, מאמרים ומקורות מידע נוספים
    אנו מזמינים אתכם להתנסות בחווית חיפוש אחרת


 

חיפוש בסיסי

דוגמאות וטיפים: חיפוש מילים
 • לחץ וגם עבודה
 • שפירא וגם סוציולוג?
 • שביעות רצון
 • דימוי או תדמית
דוגמאות וטיפים: מחבר המתחיל ב...
 • פרידמן אריאלה
 • נחמיאס ד
 • ישראל משרד האוצר
דוגמאות וטיפים: כותר המתחיל ב...
 • לכסיקון חברתי
 • מעצמות העל ומלחמת יום הכיפורים
 • סכסוך הישראלי-ערבי
דוגמאות וטיפים: כותר כתב-עת המתחיל ב...
 • סטטוס
 • עבודה חברה ומשפט
 • עיונים בבקרת המדינה
דוגמאות וטיפים: נושא המתחיל ב...
 • באנגלית בלבד
 • urban policy-israel
 • antinuclear movement
 • sociology-methodology
דוגמאות וטיפים: מספר מערכת
 • 608253
 • 000608253
דוגמאות וטיפים: מרצה
 • הרצוג חנה
 • ברזילי גד
דוגמאות וטיפים: רשימת קריאה
 • (מרצה או קורס)
 • תורת ההחלטות
 • מבוא לאנתרופולוגיה
 • בן צבי אברהם
דוגמאות וטיפים: מנחה
 • שביט יוסי
 • נדלר אריה
דוגמאות וטיפים: ממליץ
 • פלד, יואב
 • לרנר, מירי
דוגמאות וטיפים: תורם
 • כרוז יעקב
 • שפירא רינה
דוגמאות וטיפים: ספרים חדשים
 • YYYY או YYYYMM
 • 2008
 • 2007-11
דוגמאות וטיפים: מילים ממחבר
 • שוקד
 • טברסקי וגם ליברמן
 • רבינוביץ או יער
דוגמאות וטיפים: מילים מכותר
 • חרדה
 • ישראל וגם בטחון
 • לחץ או שחיקה
דוגמאות וטיפים: מספר מיון
 • 301
 • 658.15
דוגמאות וטיפים: סדרה
 • סדרת דוחות מחקר
דוגמאות וטיפים: מספר ISBN
 • 571-09317-5
 • 571093175
דוגמאות וטיפים: מספר ISSN
 • 0003-9756
 • 00039756
דוגמאות וטיפים: ראשי תיבות כ"ע
 • ממבא
דוגמאות וטיפים: מו"ל כתב-עת
 • אנשים ומחשבים
דוגמאות וטיפים: מו"ל
 • מערכות
 • עם עובד
דוגמאות וטיפים: מילים ממו"ל
 • דיונון
 • ברוקדיל וגם קרן
 • אדוה או מכון ישראל